www.nextvacation.eu

Условия за пътуване

Общи условия за туристическо пътуване

І. ЗАПИСВАНЕ

Записването (резервация) за организирано пътуване е възможно да се осъществи онлайн, с изпращане на e-mail към туроператора, чрез туристически агент в страната или директно в офисите на Туроператора. Ако резервацията е направена чрез ТА , всички въпроси свързани с пътуването се уреждат само чрез него.

В срок от 48 часа от получаване на резервацията Туроператорът може да:

 1. потвърди изпратената резервация, изготвяйки потребителски договор за туристически пакет
 2. предложи алтернативни възможности, в случай, че местата са изчерпани.

При направена резервация онлайн, заплащане на депозита от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и изпращане на потребителски договор от страна на ТУРОПЕРАТОРА се счита, че договора за предоставяне на туристически пакет е сключен, както и че всички права и задължения по него и настоящите общи условия са възникнали.

Резервацията се пази 24 часа и се счита за валидна след потвърждение от страна на Туроператора и внасяне на капаро от страна на Потребителя.

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

 1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на банковата сметка на Туроператора и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането. Ако не е упоменато друго, в това число и на интернет страницата на Туроперотара, размерът на капарото, дължим от Потребителя е в размер на 50 % (петдесет процента) от общата цена на организираното пътуване. Потребителят внася капарото в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок, в това число и на интернет страницата на Туроператора.
 2. Окончателно плащане на съответното организирано пътуване се извършва 14 (четиринадесет) дни преди датата на пътуването, ако не е упоменато друго, в това число и на интернет страницата на Туроператора.
 3. Ранните записвания са валидни при резервация и плащане, направени в рамките на обявените за всеки хотел промоционални дати.
 4. Всяка една промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация ранно записване , се таксуват и заплащат по стандартни цени към датата на промяната.
 5. 5. Промяна на цената. Цените за всяка екскурзия или почивка включват услуги, подробно описани за всяка програма поотделно. Цените по всички сключени договори са гарантирани от ТУРОПЕРАТОРА.
 6. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя цената на туристическия пакет, след сключване на договор, но не по-късно от 20 дни преди датата на отпътуване при възникване на следните обстоятелства:
 • промяна в таксите за гориво;
 • промяна на летищните такси; – промяна в държавните такси, свързани с мерките за безопасност на летищата;
 • промяна на входни такси за музеи и атракциони;
 • промяна на пристанищни такси;
 • промяна в данъчните ставки;
 • промяна в цената на горивото, при която е калкулирана програмата
 • промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.
 1. В тези случаи агенцията си запазва правото да поиска тези допълнителни разходи да бъдат поети от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Увеличението на цената на пакета, но не с повече от 8%, вследствие на обективно посочени причини не може да бъде повод за отказ от страна на туриста.
 2. Когато увеличението на цената по т. 10 надхвърля 8 на сто от общата цена на туристическия пакет, се прилага чл. 88, ал. 2, 3 и 6 от Закона за туризма.
 3. Независимо от неговия размер увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само ако туроператорът е уведомил пътуващия по ясен и разбираем начин за него, заедно с обосновка за увеличението и изчисления, предоставени на траен носител, не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
 4. В случай че договорът за туристически пакет предвижда възможност за увеличение на цената, то тогава пътуващият има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите по т. 10, когато намалението е настъпило след сключването на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет.
 5. В случай на намаление на цената ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на пътуващия. В този случай, при поискване ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на пътуващия доказателства за направените административни разходи.
 6. Заплащането може да се извърши в брой или по банков път. В случай на плащане по банков път ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи банковата сметка, на която следва да бъде преведена сумата в случай на отказ на изпълнение на услугата. Връщането на сумата на територията на Република България е за сметка на ТУРОПЕРАТОРА, а извън България – за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 7. Допълнителните услуги, които не са включени в основната цена на туристическия пакет, се заявяват и заплащат допълнително при сключване на договора, но не по-късно от …………….дни преди датата на пътуването. Възможностите за тези услуги са описани към всяка програма по отделно. Възможността да се заявят допълнителни услуги след този срок се уточнява в офиса, където се записва туристът.
 8. Заявяването на допълнителни туристически услуги се явява необходимо условие за тяхното изпълнение. Заплащането на пълната сума за съответната услуга се извършва едновременно със заявяването й.
 9. Изпълнението на заявена допълнителна туристическа услуга ангажира ТУРОПЕРАТОРА след като има извършена заявка и заплащане на заявената услуга и получено потвърждение от страна на ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 7 дни преди датата на заминаване.
 10. Ако по обективни причини – изчерпани възможности за резервация, липса на свободни местни екскурзоводи, не сформиране на минимален брой група за съответната услуга, национални празници и почивни дни и др., услугата не може да бъде извършена, внесената сума за заявената услуга ще бъде възстановена в пълен размер не по късно от 5 дни преди датата на заминаване в офиса, където е сключен договорът. В такъв случай, ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи неустойки и компенсации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 11. Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ не потвърди заявена допълнителна туристическа услуга, това не може да бъде повод за отказ от пътуването въобще.

III. ПАСПОРТЕН РЕЖИМ И ДОКУМЕНТИ

1.Обща информация за паспортните и визовите изисквания, включително приблизителни срокове за получаване на визи, и информация относно здравните изисквания на избраната за пътуване държава: лична карта или задграничен паспорт, с 6 – месечна валидност към датата на отпътуване. Няма визови, санитарни и медицински изисквания за посещаваните по маршрута страни.

Деца под 18 години, пътуващи без родители или с един родител  трябва да представят копие и  оригинал на нотариално заверена декларация- съгласие за пътуване от родителиите!

 1. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯ е лице, което няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители/настойници, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
 2. Предоставянето на декларацията на граничните органи е задължение на лицето, което води непълнолетното или малолетно лице. В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно попълнена декларация, малолетното или нъпелнолетно лице не е допуснато да премине границата на България, Туроператора не забавя провеждането но програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Потребителя за непроведеното пътуване.
 3. Конкртетна информация за условията за сключване на договор за доброволна застраховка за покриване на разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на пътуващия ПОТРЕБИТЕЛЯ може да получи във всеки един момент от ТУРОПЕРАТОРА, според условията на Застрахователната компания, предвид особеностите на застрахователния договор;
 4. Информация за условията за сключване на доброволен или на задължителен договор за застраховка за покриване на разходите за съдействие, включително репатриране на пътуващия в случай на злополука, болест или смърт ПОТРЕБИТЕЛЯ може да получи във всеки един момент от ТУРОПЕРАТОРА, според условията на Застрахователната компания, предвид особеностите на застрахователния договор.
 5. Съществените елементи на застраховката „Помощ при пътуване в чужбина“ се отнасят до следната информация: Застраховката дава възможност на Застрахования да получи висококвалифицирана медицинска помощ при заболяване и/ или злополука, както и пакет от допълнителни услуги, чиято цел е да улеснят Неговото пътуване и пребиваване в чужбина. Застраховат се български граждани и чуждестранни лица, временно пребиваващи в България. На всички туристи до 65 г. се осигурява възможност за сключване на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“, която е включена в цената на туристическия пакет, или се доплаща, с лимит на отговорност и условия , конкретно посочен за всяка програма. Туристи над 65 години и малки деца се застраховат при условия уточнени със Застрахователя и, ако е необходимо, след подписване на допълнителни документи и декларации, изисквани от Застрахователя.

Териториалния обхват на застраховката покрива цял свят, с изключение на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования. Застраховката не покрива разходи за стоматологична помощ, медицински разходи за хронични заболявания, разходи при бременност, усложнения при бременност и аборт и други, които не са включени в покритието на застраховката. При пътуване по време на бременност се изисква писмено уверение от лекар, че въпросното лице може да пътува за съответния период и програма. Копие от пълните условия на задължителната застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за пътувания извън страната е приложено към настоящия договор.

Допълнителни възможности за застраховане за отказ от пътуване от страна на потребителя, разходите за съдействие, включително, репатриране, както и случаите на злополука, болест, стоматологични услуги и др. се предлагат в агентските офиси и в офисите на застрахователна компания „Евроинс“.

 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ ваучер за туристически пакет след заплащането на пълната сума за него, включваща основните и допълнителни туристически услуги.

8.1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ – с подписването на настоящия договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава информирано и доброволно съгласие предоставените от него лични данни – пълните имена на всички участници от страна на потребителя, ЕГН, номер и дата на издаване на лична карта/международен транспорт, телефон за връзка и електронен адрес и др. да бъдат съхранявани, обработвани, предоставяни за ползване на трети лица, архивирани и изтривани по установения ред и срокове  за участие в договор за туристически пакет с програма, описана в настоящия договор от администратора на лични данни – „Некст Вакейшън“ ЕООД, съгласно неговите правила за обработка и съхраняване на лични данни и законовите изисквания.

8.2. С подписването на настоящия договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с публикуваните на сайта на ТУРОПЕРАТОРА правила за събиране, обработка, съхраняване, предоставяне и архивиране на лични данни, както и се задължава да уведоми за тях лицата, в чиято полза е подписал договора.

8.3. С подписването на настоящия договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че  е запознат с:

– целта и средствата на обработка на личните данни;

– доброволния характер на предоставянето на данните;

– правото на достъп и на коригиране на събраните данни;

– получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

– правото да оттегли даденото съгласие за обработване на лични данни, правото на жалба срещу незаконосъобразно и нецелесъобразно обработване на лични данни, правото на информиране за процеса на обработка и съхранение на събраните лични данни;

8.4. С подписването на настоящия договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е всички свои права по обработката на лични данни, предоставени от него по силата на договора, ще осъществява писмено на адреса на администратора на лични данни и/или на електронен адрес посочени в този договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА

 1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ и описани по-горе.
 2. Да осигури задължителна застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната /включени в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/.
 3. По искане от ПОТРЕБИТЕЛЯ да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.
 4. За пътуванията в държави за които се изискват визи за български граждани, да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи/ резервации, ваучер, билети и др./. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРА ще подготвя и внася документите му в съответните консулски служби. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискуеми от съответното Консулство документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в Консулството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуване по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното Консулство и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Консулството, платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат, както и 20 лв. технически разходи, при условие, че няма друго изискване, напр. Предварително платена първа нощувка. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация на туроператора по чл.28 (5) от ЗТ.
 5. 5. Когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, той е длъжен да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ, който може:

5.1. да приеме промените, което се удостоверява с допълнително споразумение към договора и което уточнява тяхното отражение върху цената или

5.2. да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение от същата или по- висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.

 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащанията в определените срокове и по този начн прояви недобросъвестност при изпълняване на свойте задължения. Фактът на извършеното плащане се удостоверява с надеждно оформен документ/касов бон или фактура/. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в определените срокове, посочени в договора, плащания до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и пътуването се смята за анулирано.
 2. 7. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да променя транспортната фирма, вида и категорията на транспортното средство, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си.
 3. 8. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че причинява опасност, стрес, вреди, гняв, има криминални прояви и причинява сериозни неудобства на други клиенти, служители на ТУРОПЕРАТОРА или негови партньори. В такъв случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение и неустойки на виновното лице.
 4. ТУРОПЕРАТОРЪТ изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ТУРОПЕРАТОРЪТ в писмен вид за туристи с увреждания или с ограничена мобилност.
 5. 1 При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата ТУРОПЕРАТОРЪТ, в това число и представители, водачи и екскурзовиди на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
 6. 1 При неспазване на сроковете за депозит и доплащане; неспазване на срока на представяне на необходимите документите; нередовни документи или отказ от пътуване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ независимо от причините, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира туристическия пакет и да удържи неустойки.
 7. 1 Смяна на дата за туристическия пакет се счита за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки. Неявяването на туриста на мястото на тръгване, неявяването на туриста за интервю в Консулски отдел, когато това е необходимо, или нарушението на срока за доплащане от страна на туриста се счита за отказ от пътуване. В тези случаи в сила влизат посочените неустойки. Всички откази от пътуване се извършват лично, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан туристът.
 8. 1 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
 9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА и/или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, събития, предпоставящи компроментиране на част от програмата във връзка с национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.
 10. 1 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.
 11. 1 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, избрани, организирани и заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на провеждане на туристическия пакет, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
 12. 1 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени в стаята на хотела или студиото. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Търсене на забравени вещи се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ за своя сметка.
 13. 1 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристите, които са се отказали от консумацията на отделни услуги или по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги по предварително договорената програма. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън туристическия пакет. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, договорен в туристическия пакет.
 14. По време на пътуването ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уважава местните обичаи, начин на живот и правила на поведение като при налагане на санкция носят лична отговорност, например при глоба за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено място и др.
 15. 20. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията, е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи.
 16. 2 По време на движение на автобуса, всеки турист е задължен да пътува седнал и с поставен обезопасителен колан. Ако в случай на неизпълнение на това изискване туристът претърпи инцидент, всички щети и отговорности са за негова сметка.
 17. 2 В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва туристическите програми, като начин за емиграция, ТУРОПЕРАТОРЪТ незабавно предава информация за тези лица на полицейските и гранични служби на съответната страна, българското посолство и на администрацията в България. В тези случаи, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани.
 18. 2 При заминаване по туристическа програма в града или мястото, където следва да се нощува, не се изчакват закъснели туристи и на тях не се възстановяват не консумираните услуги.
 19. 2 При отпътуване за друг град или място закъснели туристи се изчакват до 15 минути. Закъснелите догонват групата или се прибират в България за своя сметка. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани
 20. 2 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им – билети: самолетни билети, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети. В тези случаи материална и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
 21. 2 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при промяна на стойността на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят с отделен документ – билет, включително летищни и фериботни такси, такси за сигурност на летища, гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване. При евентуален отказ от пътуване на това основание влизат в сила неустойките от раздел VI т.12.
 22. 2 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при забавяне поради независещи от нас обстоятелства и непреодолими събития.
 23. 2 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това, запознати ли са с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.
 24. В случаи, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е извършил плащане или е нарушил условията на записване съгласно общите условия, поместени в програмата, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право без съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да анулира заявената програма. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ и не дължи обезщетения или неустойки.
 25. ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да отмени пътуване, когато не е набран необходимият минимален брой туристи за осъществяване на туристическия пакет; когато това се дължи на непреодолима сила – явления, които не могат да се предвидят или избегнат от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения, като стачки, военнополитически конфликти, терористични действия, природни бедствия, епидемии, гранични неуредици и др.

В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ и не дължи обезщетения или неустойки, като възстановява всички внесени от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми.

 1. При поява на непреодолима сила ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде незабавно уведомен в писмен вид.

Внесената сума ще бъде възстановена в пълен размер след представяне на всички издадени документи от офиса, където е записан туристът.

 1. 3 В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, той може без съгласието на туристите без да носи отговорност за това да направи следните промени, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:

– Да промени времето на заминаване, съответно на връщане, но не с повече от 24 часа;

– Да промени хотела, в който се настаняват туристите, с хотел от същата категория или по – висока при същите условия на настаняване и при същия пансионат;

– Да промени продължителността на програмата, но с не повече от 24 часа, като съответно промени и цената на програмата, съгласно действително направените разходи;

– Да направи промени в последователността на изпълнението на отделните елементи от програмата;

В тези случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ и не дължи обезщетения или неустойки.

 1. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, той има правото да предложи компенсация (замяна) на туристическа услуга, което се приема от ТУРИСТА само в случай, че е съгласен с така направената промяна на програмата на пътуването. Съгласието за компенсация (замяна) на туристическа услуга се изразява само в писмен вид.
 2. В случай, че за изпълнението на така предложената компенсация (замяна) на туристическа услуга е необходимо съгласието на всички туристи от групата, замяната на туристическата услуга влиза в сила единствено в случай, че с нея са съгласни всички пълнолетни туристи от групата без изключение.
 3. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приема предложената компенсация на туристическа услуга, той има право на обезщетение до пълния размер на стойността на предварително заявената услуга.
 4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема предложената компенсация на туристическа услуга с друга, която има същата или по- голяма стойност от предварително заявената услуга, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява своето съгласие в писмен вид и потвърждава, че приема така предложената компенсация (замяна) и няма каквито и да е материални или морални претенции към ТУРОПЕРАТОРА по този повод.
 5. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема предложената компенсация (замяна) на туристическа услуга с друга, която има по- малка стойност от предварително заявената услуга, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на обезщетение до разликата в стойността на предварително заявената услуга и действително предоставената услуга.
 6. В случаи на възникване на обстоятелства по време на пътуването по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите, съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове, той има правото да предложи компенсация (замяна) на туристическа услуга. За изпълнението на така предложената компенсация (замяна) на туристическа услуга е необходимо съгласието на всички пълнолетни туристи от групата без изключение.
 7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста се възстановяват всички внесени суми с изключение на таксите за виза. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква и за което туристът е писмено известен, програмата се анулира, като влизат в сила обявените неустойки. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби и не възмездява туристите, ако поради тези действия те са пропуснали едни или други услуги от предварително подготвената програма, независимо от пропуснатия обем от услуги.
 8. При отказ от пътуване на лица с чужди паспорти, поради визови или други документални проблеми, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да удържи неустойки, според описаната в раздел VI.
 9. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да обяви промоционални цени, предоставени от партньорите му или от самия него. Промоционалните оферти са в сила само за новозаписани туристи, при съответните условия, и не могат да бъдат повод за искане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или туристите по договора, за редуциране на цената или основание за рекламация.
 10. Туристическа такса престой в случай, че е въведена такава, е посочена във всяка конкретна програма. Тази такса се заплаща задължително на място от туристите, на рецепцията на хотела. Агенцията не носи отговорност при въвеждане на туристическа такса престой за град, включен в програма, избрана от туристите, за който предварително не е обявена такава. Въвеждането на такава такса след сключване на договор за туристическия пакет не е основание за отказ от пътуване и туристите следва да я заплатят на място на рецепцията на хотела.
 11. Туроператорът е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ, включително в случаите по чл. 90, ал. 13 от Закона за туризма, и по-специално, като:
 12. осигури полезна информация на пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;
 13. окаже съдействие на пътуващия да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.                                                                  V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се ползва от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството „НЕКСТ ВАКЕЙШЪН” ЕООД ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.
 2. В съответствие със законовите изисквания дружеството „НЕКСТ ВАКЕЙШЪН” ЕООД е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на извършените плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на репатриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на несъстоятелност.
 3. С подписването на настоящия договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с наличието на подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302, които могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302. , в това число и на следните права:
 4. Пътуващите имат право да получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристически пакет.
 5. Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.
 6. На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.
 7. Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.
 8. Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.
  9. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответното обезщетение.
 9. Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.
 10. Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
  12. Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи.
 11. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяването му, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.
 12. Пътуващите имат право също и на намаление на цената и/или на обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
 13. Туроператорът трябва да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затруднение.
 14. Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството „НЕКСТ ВАКЕЙШЪН” ЕООД се ползва със защита при несъстоятелност в „Евроинс” АД със седалище гр. София, бул. „Христофор Колумб” 43.
 15. Пътуващите могат да се обърнат към ЗД„Евроинс“АД  Тел:  02 / 9651 525 
  Факс: 02 / 4144526, 02/ 9651526, office@euroins.bg, ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството „НЕКСТ ВАКЕЙШЪН“ ЕООД.
 16. В срок до 10 работни дни преди датата на пътуването ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащането на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора,че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
 17. Преотстъпването на място в туристическия пакет на ДРУГО ЛИЦЕ изисква сключване на договор със същите условия и ангажименти по пътуването, поети от титуляра до момента.
 18. В случай, че турист преотстъпва своето пътуване на друго лице и от това произтича заплащане на глоби по вече оформени пътнически документи – самолетни, фериботни или автобусни билети, ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност по замяната на тези документи в пълния размер на тези глоби и дължи тяхното заплащане при сключването на договор с ТУРОПЕРАТОРА за туристическия пакет на ДРУГО ЛИЦЕ.
 19. В случай, че турист преотстъпва своето пътуване на лице от противоположния пол и това поражда необходимостта от настаняване в единична стая, то автоматично с прехвърлянето на пътуването ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава с необходимата сума за доплащане. В случай на отказ за заплащане на така възникналото задължение, това се счита за отказ от пътуване и отговорността за това се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 20. При пътуване извън България ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи: лична карта/редовен задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и Република България.
 21. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на всички заявени основни и допълнителни туристически услуги описани по-горе.
 22. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати допълнителната сума описана по програма, в случай че не бъде набран необходимия минимум от 40 туристи, в размер посочен в предварителната преддоговорна информация. В случай, че не е определен такъв размер на сумата за доплащане, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не дължи допълнителна сума за пътуване с по-малък от 40  брой туристи.
 23. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в почивката/екскурзията заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички последици са за негова сметка и Туроператора не носи отговорност за разходите и формалностите,свързани с връщането му в България.
 24. При нанесени щети на ползваните хотели, рлесторанти и превозни средства по време на изпълнение на туристическия пакет, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на туристическия пакет, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата.
 25. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
 26. Потребителят се задължава да се явява навреме на уточнените от водача на групата сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от туристите поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на автобуса са изцяло за сметка на туристите, независимо от причината за закъснението.
 27. При непроведено пътуване да върне сертификата за сключената застраховка.
 28. При неспазване на задълженията от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира изпълнението и качеството на туристическата програма.
 29. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получава информация по изпълнението на настоящия договор.
 30. Съгласно Закона за туризма, при евентуална значителна промяна на Договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА в някоя от съществените му клаузи, като се изключат промените посочени в раздел VI т.32, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен пряко или чрез туристическият агент да уведоми Потребителя за промяната в 2-дневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

32.1. да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което отразява тяхното отражение върху цената, или

32.2. да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение.

32.3. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да избира една от следните възможности:

32.3.1. друго пътуване от същото или по-високо качество, ако има такава възможност.

32.3.2. пътуване от по-ниско качество. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване.

32.4. Да бъдат възстановени всички платени от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми по договора в 14-дневен срок от датата на уведомлението за отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.Крайният срок, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, за автобусни програми и програми със собствен транспорт-3 дни след записване и внасяне на депозит, в случаите,в които не са извършени разходи свързани с конкретния туристически пакет и туристическият пакет не е с договор за оферта  от типа: “Последния Момент” или „Last Minute”„Ранни Записвания” или “Early Booking”,„Специални Промоционални Оферти” или „SPO”.  Крайният срок, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, за самолетни програми, е 10.00 часа на първия работен за ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня, в който туристът е сключил настоящия договор. Това право е в сила, само в случай, че не са издадени самолетни билети за пътуването.                  

VI.ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ НА СТРАНИТЕ

1.Туроператорът не носи отговорност по неизпълнени или неточно изпълнение на настоящия договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:

1.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;

1.2. Дейстия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора;

 1. Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди причинени от неизпълнението на услугите е ограничена от международни договори ратифицирани, обнародвани в “Държавен вестник” и влезли в сила за Р. България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.
 2. При отказ на граничните служби да допуснат излизане от България или влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, Туроператора не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

4.В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки;

4.1.след изтичане на срока по т. 4 раздел VII и до 60 календарни дни преди датата на пътуването- такса резервация в размер на 40 лева. За всяка промяна относно резервация след първоначалното записване се удържа такса в размер на 30 лева;

4.2. от 59 до 30 календарни дни преди датата на пътуването-в размер на депозита;

4.3. от 29 до 20 календарни дни преди датата на пътуването-50% от общата стойност на пътуването;

4.4. от 19 до 14 календарни дни преди датата на пътуването- 80%; от общата стойност на пътуването

4.5. под 14 календарни дни преди датата на пътуването- 100% от общата цена на организираното пътуване.

 1. При отказ от пътуване, заявено с договор за туристически пакет в чийто раздел III т.4 като вид на офертата за туристически пакет е посочено “Последния Момент” или „Last Minute”, се удържа неустойка в размер на цялата внесена сума (освен в случаите, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/почивка).
 2. При отказ от пътуване, заявено с договор за туристически пакет в чийто раздел III т.4 като вид на офертата за туристически пакет е посочено „Ранни Записвания” или “Early Booking”, се удържа неустойка в размер на цялата внесена сума (освен в случайте, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/почивка).
 3. При отказ от пътуване, заявено с договор за туристически пакет в чийто раздел III т.4 като вид на офертата за туристически пакет е посочено „Специални Промоционални Оферти” или „SPO”, се удържа неустойка в размер на цялата внесена сума (освен в случайте, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/почивка).
 4. В случай на отлагане /отмяна на пътуване  поради влезли в сила рестрикции/забрани, приети от която и да било държава като мярка за ограничаване на пандемията от COVID-19, и които рестрикции/забрани не са били на лице към момента на сключване на настоящия договор, то ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ следните възможности:

8.1 В бъдещ период да организира и предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ нови дати на пътуването с актуализирана цена към новата дата на пътуване.

8.2 В бъдещ период да организира и предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ туристически пакет заместител, в

зависимост от моментната ситуация на отмяна/ отлагане на пътуване:

8.2.1  друго пътуване от същото или по-високо качество, срещу доплащане до цената на новия туристически пакет.

8.2.2  пътуване от по-ниско качество. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване.

 1. В случай на отмяна/ отлагане на пътуване по т.8 раздел VII, то ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да:

9.1. да приеме промените, което се удостоверява с допълнително споразумение към договора и което уточнява тяхното отражение върху цената или

9.2. да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява внесените от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми, с изключение на фактически разплатените разходи с трети страни свързани с изпълнение на туристическия пакет / включително административни, рекламни и по застраховка „Отмяна на пътуване“/, за които се представят доказателства на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 1. Мерките  имащи  административен характер, като изискване за PCR тест или поставяне под карантина, в случаите когато не засягат и не повлияват доставянето на заявените от потребителите услуги в пълния им обем, не са основание за отлагане или отмяна на пътуване. ТУРОПЕРАТОРЪТ има готовност да окаже максимално съдействие в случаите на необходимост от тестове на своите клиенти, както в страната, така и в чужбина, по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ срешу заплащане стойността на съответните тестове от негова страна.
 2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на установен заразен (болен) от заразни болести, включително COVID-19 и др., по време на организирано пътуване, в това число и ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или свързани с него лица, което налага преждевременното му прекъсване и приключване за цялата група. В този случай всички искове за компенсации, обезщетения и/или неустойки следва да бъдат насочени към конкретния заразен (болен) турист.

VII. РЕКЛАМАЦИИ И СПОРОВЕ

 1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от Потребителя на мястото пред доставчика на услугите и представител/екскурзовод на ТУРОПЕРАТОРА или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. В случай ,че заинтересованите страни не се удовлетворени, предявяването на рекламацията става в писмена или друга подходяща форма, позволяваща то да бъде възпроизведено. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да изиска от отговорно лице съставянето на протокол, върху който фигурира име, подпис и печат на отговорното лице. В срок от 14 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване ПОТРЕБИТЕЛЯT трябва да представи лично в офиса на Туроператора/Турагента писмена рекламация, съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от договора ,платежен документ/касов бон, фактура/.

1.1. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не е предявил рекламация по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на ТУРОПЕРАТОРА.

1.2. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея.

1.3. При неточно изпълнение на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА по време на пътуването и престоя, Пътуващият уведомява без необосновано забавяне ТУРОПЕРАТОРА за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително и чрез телефакс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

 1. При спор относно качеството и количеството на предоставените услуги от туристическия пакет, съгласно Закона за защита на потребителите, органът за алтернативно решаване на потребитески спорове, в чийто обхват попада търговецът е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник Адрес: гр. София 1000 ул. Врабча № 1 с интернет страница www.kzp.bg.
 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да направи рекламация при следните условия:

При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата, туристът следва незабавно да уведоми в писмен или устен вид екскурзовода / представителя на приемащата страна, посочена върху ваучера. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да я документира, като изрично укаже датата на предявяването й. Получилите рекламацията се стремят да разрешат възникналия проблем на място.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 1. 1. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща на място хотелски резервации в избрания туристически обект, туроператорът инкасира такса резервация в размер не по-голям от 50% от първата нощувка.
 2. 2. Ред за изменение и прекратяване на договора:

2.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен Договорът. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на договора се извършва в писмена форма.

2.2. При изменение на договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

 1. 3. ЗАБЕЛЕЖКИ:

3.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определят от оторизираните власти на съответната страна, а не от ТУРОПЕРАТОРА.

3.2. Терминът “Свободно време” в туристическата програма означава, че през това време персоналът на агенцията и автобусът не обслужват туристите.

3.3. Страната която иска изменение или прекратяване на договора “поради съществени изменения на обстоятелствата” е длъжна да докаже наличието на такива изменения.

3.4. В много страни в  Европа музеите не работят в понеделник.

3.5. Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, отказ на упълномощените органи да издадат виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ; недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения, усложнена обстановка по пътищата вкл. стачки от страна на авио линии фериботни компании, всякакъв род проверки на гранични пунктове, проведени от контролните органи , отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва право на промени в програмата и на деиствия според конкретната ситуация без да дължи неустойки за това; случаите , когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи и са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение,

 1. 4. Описанието и цените на допълнителните услуги имащи информативен характер и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за тяхната промяна, както и за услуги, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител.
 2. 5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава от свое име и от името на гореизброените туристи, че е запознат с условията на договора и с програмата по пътуването, приема без възражения същите и внася депозит посочен по-горе в договора.
 3. 6. С подписването на настоящия договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава, че преди сключването му е получил в писмен вид:

– Стандартен формуляр за представяне на информация във връзка с договори за туристически пакети, когато е възможно ползването на хиперлинкове – Приложение № 1 към чл. 82, ал.1, от Закона за туризма,

–  Общите условия за задължителна застраховка и

– Сертификат за сключена задължителна застраховка “Отговорност на туроператора” от „ЗД Евроинс” АД със седалище гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43 застрахователна полица № 03700100004858 от 10.02.2024  г., с валидност на действие от 00:00 ч. на 11.02.2024 г., до 23:59 ч. на 10.02.2025 г. с лимит на отговорност 75 000 лева за събитие.

 1. С подписването на настоящият договор, лицето подписало договора декларира, че е надлежно упълномощено да представлява лицата, описани като потребители, както и лично ще носи пълната отговорност за изпълнението на договора от страна на потребителите. Лицето, подписало договора декларира, че всички контакти с лицата от чието име е подписало договора, ще се осъществяват на адреса, телефона и електронната поща, посочени от него в началото на договора.
 2. За всички неуредени случаи в настоящия договор са прилагат действащите в страната нормативни актове. Всички спорове между страните се решават с преговори и подписването на споразумения между тях като неразделна част от настоящия договор. В случай, че страните не уредят доброволно споровете си, спорът се решава от българските съдилища съобразно правилата на българското законодателство.